DE AANLEIDING

 

De energiecrisis opent onverwacht nieuwe deuren. Vanuit alle hoeken in de samenleving duiken initiatieven op van burgers, ondernemers en collectieven die samen huizen, winkels en zelfs hele buurten helpen te verduurzamen. Wat voorheen maar mondjesmaat lukte, is dankzij de hoge energieprijzen een omslagpunt in ons collectieve handelen. Kunnen we dat gedrag vasthouden, ook nu de prijzen langzaam weer aan het dalen zijn en de urgentie afneemt? En is het huidige systeem van samenwerking tussen overheid-burger-bedrijf voldoende afgestemd op de eisen van nu en de toekomst?

 

Al veel technologische innovaties om te vergroenen gingen vooraf, zoals de ‘doorbraak van duurzaam’, ‘deltaplan waterstof’ en in 2008 ‘here comes the sun’. Maar nu ligt de focus op gedrag dat geprikkeld wordt door de hoge energieprijzen. Ineens is er meer mogelijk dan we ooit gedacht hadden en zoeken we elkaar ook meer dan ooit op in de vorm van nieuwe collectieven, coöperaties en burgerinitiatieven. En dat maakt nieuwsgierig. Hoe zorgen we dat deze ontwikkelingen doorgaan als de urgentie afneemt?

 

De overheid heeft zich de afgelopen decennia steeds verder teruggetrokken en de verantwoordelijkheid om te verduurzamen bij de burger gelegd. Is dit het moment om ruim baan te geven aan nieuwe collectieven? En kunnen of willen zij dat dan ook? Is regelgeving daar voldoende op afgestemd? Welke rol spelen sociale innovaties hierin? Hoe wordt de nieuwe relatie tussen consument, producent en burger vormgegeven?

 

VPRO Tegenlicht verkende een maand lang de toekomst van ons duurzame gedrag. Waarom komen al die initiatieven nu ineens wel van de grond [en wie zijn de koplopers? Wie zijn de inspirerende mensen die van onderop nieuwe sociale innovaties bedenken? En hoe kan de overheid ons hierin gaan faciliteren?

In de televisie-uitzending portretteert Tegenlicht inspirerende initiatieven van mensen die door de energiecrisis elkaar opzoeken om hun huis, winkel of buurt te verduurzamen. Naast portretten onderzoeken ze met gedragswetenschappers hoe deze initiatieven toekomstbestendig kunnen zijn en welke rol de overheid hierin kan spelen.

 

Fragmenten uit deze uitzending dienen ter inspiratie voor deze dialoogavond.

DE OPZET

 

► In een talkshowsetting gaan we in op scenario’s voor effectieve en inspirerende co-creatie om de energietransitie te versnellen.

► We doen dat in 3 rondes: vertel, verbind, verbeter, samen met publiek..

► De avond wordt opgenomen voor publicatie in sociale media en (lokale) omroepen.

► We eindigen met concrete actie(s), die we in de uitvoering monitoren.

DE GASTEN

 

Martijn Messing              programmamanager sociale innovatie energietransitie provincie Brabant 

Toine van de Ven           wethouder gemeente Vught voor o.m. energietransitie               

Jef Gorissen                    voorzitter MKB Vught       

Jan Peters                       voorzitter HOT: Huis & Omgeving in Transitie            

Arno van der Laan         voorzitter VET: Vughtse Energie Transitie              

Robert Aerts                   strategisch adviseur Enexis                 

Steven de Waal              voorzitter Public Space Foundation en auteur van diverse boeken over maatschappelijk leiderschap,
                                        burgermacht en burgerkracht

Publiek                            met o.m. uitgenodigde overige belanghebbenden

Lianne Vorstenbosch    presentatie

 

Voor deelname vragen we een kleine onkostenvergoeding van € 5,-. (Is dit een probleem? Meldt het bij de toelichting.) 

Het Toekomstkabinet werkt zonder winstoogmerk. Om dit mogelijk te blijven maken zijn donaties zeer welkom, niet verplicht.

 

 

 

DE OPZET

 

► In een talkshowsetting gaan we in op scenario’s
     voor effectieve en inspirerende co-creatie om de 
     energietransitie te versnellen.

► We doen dat in 3 rondes: vertel, verbind, verbeter,
     samen met publiek..

► De avond wordt opgenomen voor publicatie in
     sociale media en (lokale) omroepen.

► We eindigen met concrete actie(s), die we in de
     uitvoering monitoren.

 

DE GASTEN

 

Martijn Messing         programmamanager sociale
                                   innovatie energietransitie
                                   Brabant 

Toine van de Ven      wethouder gemeente Vught

                                   voor o.m. energietransitie             

Jef Gorissen               voorzitter MKB Vught       

Jan Peters                  voorzitter HOT: Huis &

                                   Omgeving in Transitie            

Arno van der Laan     voorzitter VET: Vughtse Energie
                                   Transitie              

Robert Aerts              strategisch adviseur Enexis 

Steven de Waal         voorzitter Public Space
                                   Foundation en auteur van
                                   diverse boeken over sociaal
                                   leiderschap, burgermacht en
                                   burgerkracht

Publiek                       met o.m. uitgenodigde overige
                                   belanghebbenden

Lianne Vorstenbosch Presentatie

 

Deelname is gratis, wel even aanmelden, en je ontvangt kort voor de bijeenkomst locatiegegevens.

 

Kwalitatieve Vughtse samenwerking

in de energietransitie

Dialoogavond Toekomstkabinet

(reeds plaatsgevonden)